top of page

Les algues

Les algues són uns vegetals que es caracteritzen per tenir uns pigments que que els serveixen per fer la fotosíntesi.

NO són plantes, ja que no presenten arrels, ni flors i tampoc un sistema conductor.
Els principals grups que podem distingir a simple vista segons el tipus de pigmentació que presenten són: Cloròfits (algues verdes), Feòfits (algues brunes) o Rodòfits (algues vermelles).

Poden tenir des de mides microscòpiques, com les xantofil·les, fins a desenes de metres, les Laminàries.

Codium bursa (bola de mar)
Codium bursa (bola de mar)

És una alga verda molt comuna. Quan és jove és molt elàstica i està plena d'aigua. Amb el temps es deprimeix pel centre, quedant una forma més aplanada. Pot arribar a fer 30 cm de diàmetre.

press to zoom
Padina pavonica
Padina pavonica

És una alga bruna que té forma de vano i mesura de 2 a 15 cm d'alçada.

press to zoom
bottom of page