top of page

Les algues

Les algues són uns vegetals que es caracteritzen per tenir uns pigments que que els serveixen per fer la fotosíntesi.

NO són plantes, ja que no presenten arrels, ni flors i tampoc un sistema conductor.
Els principals grups que podem distingir a simple vista segons el tipus de pigmentació que presenten són: Cloròfits (algues verdes), Feòfits (algues brunes) o Rodòfits (algues vermelles).

Poden tenir des de mides microscòpiques, com les xantofil·les, fins a desenes de metres, les Laminàries.

bottom of page