top of page

Ascidis o tunicats

Grup d'animals exclusivament marí, que es caracteritza per tenir una túnica protegint el cos. Molts d'ells presenten dos sifons, són organismes filtradors, sèssils i poden ser individus solitaris o colonials.

I'm another title

bottom of page