Crustacis

Els crustacis són els artròpodes marins, i inclouen organismes com els crancs, les llagostes, les gambes, els copèpodes, el krill, percebes, etc...

I'm another title

Palinurus elephas
Palinurus elephas

(Llagosta)

Penaeus kerathurus
Penaeus kerathurus

(Llagostí)

I'm another title

I'm another title

​​Club de submarinismo SASBA Badalona ... desde 1973